През 2020г ичениците от лятното училище по информатика създадоха ZEN – компютър за паралелна обработка на информацията. Принципите на работа на този компютър наподобяват работата на суперкомпютрите. Работа им беше представен на няколко форума и на второто издание на международната научна конференция по “ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО”. Проектът включва занимания по: хардуер, програмиране на Python, компютърни мрежи, Linux OS и други.