Целта на обучението по "Основи на програмирането" е  да запознае всеки желаещ с основите на програмната логика и концепциите от света на софтуерната разработка. Подходящо е за хора без опит в програмирането и без значение от възрастта. Пo време на обучението ще се наблегне на изграждането на логическо мислене, което е основа всички компютърни езици.