Киберсигурността е съвкупност от технологии, процеси и практики, предназначени да защитават мрежи, компютри, програми и данни от атаки, повреда или неоторизиран достъп. В контекста на изчислителната сигурност, това включва както киберсигурността, така и физическата сигурност.