unity-game-play

Програмиране на игри със C# и Unity

Целта на дисциплината е да откриете любовта си към програмирането със c#, чрез Unity! Също така е
чудесен начин за пратикуване на любимото Ви хоби - създаване на игри.
Unity е най-широко използваната платформа за създаване на игри в света - 50% от всички
мобилни игри се правят с нея.
Тя е крос-платформена машина, разработен от Unity Technologies, обявена запърви път и пусната
през юни 2005 г.