Роботиката е клон на техниката, машиностроенето, електроинженерстовото и информатиката, в който са включени дизайна, строежа, управлението и приложението на роботи, както и компютърните системи, нужни за техния контрол, приемане на данни от сензори и обработка на информацията.
Интерактивен дизайн е създаването на каквото и да е интерактивно преживяване. Това включва проектирането на интерактивни предмети, които могат да „общуват” с хората посредством датчици и задвижващи механизми, контролирани от софтуер вървящ на микроконтролер.